Jak se dá léčit hemofilie?

Hemofilie je poměrně nepříjemná nemoc, která je spojená s celkem velkou krvácivostí, což může výrazným způsobem ohrožovat také život jednotlivých pacientů. Nutno říci, že možnosti léčby v současné medicíně existují. O jaké možnosti se konkrétně jedná? Podívejme se.

Využívání speciálního koncentrátu

Jedná se o speciální látku, která je pacientovi vpravována do krve, a to pomocí injekční stříkačky. Jedná se o látku, která je označovaná jako srážecí koncentrát, a je to přesně ta látka, která pacientům s hemofilií chybí. Pokud je daná látka vpravena do krve, zajistí zde to, že srážlivost se může dostat do normálu, nebo se může výrazně zlepšit. Díky tomu jsou eliminována ona rizika, která mohou souviset třeba právě i se zmíněným vykrvácením, které může nastat.

U lékaře, ale i doma

Dnes je léčba možná hned dvěma způsoby. Pokud je hemofilie ve svých začátcích, tak pacienti často docházejí do ambulancí, kde jim lékaři sami danou látku do těla píchají. U těch pacientů, kteří už jsou zkušenější, může dojít k tomu, že je srážecí koncentrát již aplikován doma, svépomocí. Léčba hemofilie tedy nemusí probíhat nutně jenom u lékaře, ale může probíhat i doma, aby byl pacient co nejméně obtěžován. Na co ale musí ve všech případech důsledně hledět, to je dávkování. A to jak s ohledem na množství dané látky, tak interval, kdy si ji musí píchat.

Jak často?

Záleží pochopitelně na konkrétním pacientovi a na tom, v jakém stádiu je aktuálně právě jeho nemoc. Nelze tedy říci vždy přesné informace. Pokud se ale podíváme alespoň na ty přibližné, tak pokud jde o léčbu, tak je speciální látka aplikována zhruba dvakrát až třikrát do týdne. Není to tedy zase až tolik náročné, jak to může vypadat. Obtěžující to ale pochopitelně je. V závislosti na konkrétních problémech ale může lékař zcela pochopitelně určit i jiné varianty, tedy intervaly s léčbou spojené.