Hemofilie a Česká republika – hlavní fakta

Pokud vás zajímají všechna fakta, která se týkají hemofilie a České republiky, nesmíme na ně zapomenout. Jedná se o nemoc, která pochopitelně v naší zemi je a tak je třeba o ní také mluvit. A to proto, aby lidé nezapomínali. Je dobré proto podívat se na několik hlavních a základních faktů, které s tím přímo souvisí.

Kolik je v České republice lidí, které hemofilie trápí?

Určitě musíme začít číslem, které nám řekne, nakolik je hemofilie rozšířená a nakolik se jí můžeme obávat. Jde o počet konkrétních lidí, které dnes hemofilie trápí. Pokud budeme konkrétnější, tak musíme říci, že se dané číslo blíží tisícovce. Konkrétní číslo, které se aktuálně hodně spojuje s hemofilií, je zhruba 900. Tolik je počet pacientů v České republice, kteří touto nemocí trpí. Samozřejmě toto číslo je nutné zcela logicky brát s rezervou.

Kdo se v léčbě a pomoci aktivně angažuje?

Pokud někdo hemofilií trpí, nebo má podezření na tuto nemoc, je celkem jasné, kam by měl zamířit primárně. Je to zcela pochopitelně lékař, který dokáže diagnostikovat, zda se o problém skutečně jedná. Pokud je vše potvrzeno, je dobré i vědět, kdo se v České republice aktivně angažuje, pokud jde o pomoc těm, kteří ji potřebují. Je to Český svaz hemofiliků, na který se mohou obracet jak ti, kteří danou nemocí trpí, tak pochopitelně i ti, kteří mají takto nemocnou osobu ve svém okolí.

Jak se hemofilie v České republice léčí?

Jsou využívány postupy, které můžeme označit nejenom jako moderní, ale jedná se i postupy, které jsou poměrně účinné. Přesto se ale pacient nemůže bez pravidelných léků zcela uzdravit. Pokud jde o dané konkrétní léky, tak musíme říci, že se jedná o speciální látku, která je vpravována do krve. Díky této látce dojde v těle pacienta k tomu, že se zlepší srážlivost jeho krve. Důležitá je hlavně pravidelnost dané aplikace, a to v termínech zhruba dvakrát až třikrát do týdne.