Víte, kdo má nebo měl hemofilii?

Hemofilie je nemoc, která je spojena s krví a s tím, že se nemůže dobře srážet. Není zase až tak výjimečná a tak musíme říci, že v souvislosti s minulostí najdeme celou řadu příkladů těch lidí, kteří ji měli. Pokud vás zajímá, kdo konkrétně problém se srážlivostí své krve měl, nechť se podívá na následující řádky, jelikož jsme společně vytvořili seznam těch lidí, kteří patří skutečně mezi významné.

Královna Viktorie

Velmi známé jméno s ohledem na britskou historii. Nejenom, že měla hemofilii právě ona, ale nutno říci, že z důvodu její nemoci byl stejnou nemocí v podstatě i nakažen jeden z jejích synů. Měla jich několik, ale špatné geny byly předány naštěstí jenom jednomu jedinému dítěti. A tím byl syn Leopold. Vlivem toho, že právě u něho hemofilie propukla, bylo třeba počítat s tím, že špatné geny získala i jeho dcera, která se tak stala takzvanou přenašečkou. Nebezpečím pro kdejaký královský rod byly pochopitelně i šperky resp. jejich ostré hrany.

Syn cara Mikuláše II.

Podívejme se také do Ruska, jelikož i zde musíme říci, že mnoho lidí hemofilií trpělo. Pokud se podíváme na nejznámější případ, tak to rozhodně byl car Mikuláš II., tedy konkrétně to byl jeho syn, který se jmenoval Alexej Nikolajevič. Byl to jeden z velkých hemofiliků, vlivem čehož v podstatě nemohl žít běžný život. Po jeho boku stále někdo byl, aby bylo zajištěno, že carevič bude v dokonalém bezpečí.

I známé osobnosti

Z historie se podívejme také do současnosti, jelikož i toto je doba, kdy hemofilie neustále řádí. Pokud se máme podívat konkrétněji, tak určitě zmíníme jedno jméno, kterým je Richr Burton. Jedná se o známého britského herce, kterého znají hlavně ti diváci, kteří milují britské filmy z období šedesátých a sedmdesátých let. Tento herec se oženil s Elizabeth Taylorovou, čímž také proslul, ale neméně známý byl i proto, že trpěl touto nebezpečnou nemocí. Z důvodu nemoci také zemřel, jelikož u něho propuklo poměrně velké krvácení do mozku.